Turniej Prezesa Enter Air

Turniej Prezesa Enter Air

Turniej Prezesa Enter Air

Format Turnieju:
1. Turniej indywidualny rozgrywany w kategorii open na 18 (2×9) dołkach pola golfowego Wierzchowiska Golf & Country Club
w dniu 16 września 2018 (niedziela)
2. Kategorie:
Stroke Play Brutto hcp 0 – 18.0 (I, II, III miejsce)
Stroke Play Netto hcp 0 – 36.0 (I, II, III miejsce)
Stableford Netto hcp 18.1 – 36.0 (I, II, III miejsce)
Kategoria dla dzieci na 9 dołkach

3. Podczas turnieju rozgrywane będą konkursy dodatkowe:
Closest to the pin – dołek nr 5

4. Mężczyźni grają pierwszą 9 z białych tee, drugą z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do 12 lat grają pierwszą 9 z czerwonych tee,
drugą 9 z niebieskich. Zawodnicy grają w całości najpierw pierwszą 9, a następnie drugą i tak też należy wpisywać wyniki do kart.

5. W celu przyspieszenia gry obowiązuje zasada zapisywania wyniku na rozgrywanym dołku Par+5 Np. gracz, który na dołku Par 3
będzie zagrywał swoje 8-te uderzenie powinien zaniechać uderzenia, a w karcie wyników wpisać X.
Zawodnik ten nie będzie klasyfikowany w kategorii stroke play brutto.

Zasady uczestnictwa, zgłoszenia i opłaty
1. Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.

2. Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2018. Zawodnicy bez aktualnej karty handicapowej startują z handicapem rzeczywistym 0.
Ograniczenie handicapu do 36 oznacza, że zawodnicy z hcp powyżej 36 mogą startować w turnieju z hcp równym 36.

3. Warunkiem udziału w turnieju jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie pzgolf.pl do dnia 14 września 2018 do godziny 20.00
oraz uiszczenie opłaty turniejowej osobiście lub na konto bankowe. Opłata obejmuje: green fee oraz lunch.

Zespół Pałacowo-Parkowy Wierzchowiska s.c.
Wierzchowiska II nr 134, 21-050 Piaski
numer konta: 51 8689 0007 0000 3001 2000 0010

Goście przed turniejem 170 zł w dniu turnieju 200 zł
Klubowicze Klubu Golfowego Wierzchowiska i Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego
przed turniejem 150 zł w dniu turnieju 180 zł
Osoby posiadające karnet na grę na polu w Wierzchowiskach w sezonie 2018 przed turniejem 70 zł w dniu turnieju 100 zł
Juniorzy do 18 lat przed turniej 70 zł w dniu turnieju 100 zł

4. Osoby towarzyszące lunch 50zł

5. W przypadku gdy osoba zgłoszona nie będzie mogła wziąć udziału w zawodach opłata nie podlega zwrotowi.

6. Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 44, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju
1. Wszelkie przypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału turnieju, należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 58 102 25

Reguły i etykieta gry w golfa
1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według reguł lokalnych
pola golfowego Wierzchowiska zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

2. Dopuszcza się używanie dalmierzy (bez funkcji slope) przy czym używanie ich nie może opóźniać gry.

3. Wszyscy zawodnicy oraz caddies są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

4. Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne
okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane w następujący sposób: pierwsze przewinienie – dwa uderzenia karne, drugie przewinienie – dyskwalifikacja

Piłki i kije golfowe
1. Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

Nagrody
1. Nagrody w postaci sztabek złota, srebrnych monet kolekcjonerskich oraz firmowych gadżetów będą przyznawane w kategoriach:
Stroke Play Brutto hcp 0 – 18.0 (I, II, III miejsce)
Stroke Play Netto hcp 0 – 36.0 (I, II, III miejsce)
Stableford Netto hcp 18.1 – 36.0 (I, II, III miejsce)
Kategoria dzieci na 9 dołkach

2. Podczas turnieju rozgrywane będą konkursy dodatkowe:
Closest to the pin na dołku nr 5

Wyniki remisowe
1. W przypadku wyniku remisowego – o pierwszym, drugi i trzecim miejscu w klasyfikacji stroke
play brutto zadecyduje reguła countback lub dogrywka w systemie „sudden death” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju.
O formacie dogrywki zadecyduje Komitet Turnieju po zakończeniu zawodów.

2. W przypadku wyniku remisowego – o pierwszym, drugi i trzecim miejscu w
klasyfikacji stroke play netto i stableford netto zadecyduje reguła countback.

3. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych,
łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.

Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry
1. Rozpoczęcie zawodów według zasady shotgun o godzinie 10.00

2. Grupy startowe (max 4 osoby) zostaną ustalone przez Komitet Turniej i odczytane o godz. 9.45

3. Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet.
Jeżeli zawodnik stawi się do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym to w przypadku braku okoliczności uzasadniających
niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne.

4. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji:
a. Natychmiastowe przerwanie gry – będzie jeden długi sygnał syreny.
b. Przerwanie gry – dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny.
c. Powrót do gry – dwa krótkie sygnały syreny

5. Jeżeli Komitet turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie
nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie
gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy

Zapisywać można się za pomocą naszego profilu lub za pomocą formularza kontaktowego.

Cała listę dostępnych turniejów znajdą Państwo w zakładce TURNIEJE.