Jak zacząć

Zasady Gry

Gra w golfa polega na umieszczeniu piłki w dołku w jak najmniejszej ilości uderzeń, według określonych zasad, które zostały ustanowione i spisane w 1754 roku w szkockim Klubie Golfowym Royal and Ancient of St Andrews.

Klasyczną rundę rozgrywa się na 18 dołkach. Piłkę uderza się specjalnymi kijami dobieranymi ze względu, na jaką odległość planuje się wykonać uderzenie. W torbie gracza może znajdować się maksymalnie 14 kijów. Różnią się długością, wagą, kształtem główki i kątem nachylenia lica.

Woods to kije, którymi uderza się piłkę najdalej od ok. 180 do ok. 300 metrów. Są najdłuższe, najlżejsze, ich główka jest pogrubiona a lico nachylone pod niewielkim kątem.
Iron – ,,żelazo’’, są to kije oznaczone numerami od 1-9 oraz wedge czyli kije służące do krótkiej gry tj.: sand wedge – służy do wybijania piłki z piasku oraz pitching wedge i lob wedge. –  służące do wybijania piłki bardzo wysoko i bardzo krótko. Różnią się one długością i kątem nachylenia lica, tak żeby piłka uderzona z taką samą siłą, ale innym kijem leciała na różne odległości.
Putter to specjalny kij do uderzeń na greenie, po których piłka toczy się do dołka.

W zależności od odległości pomiędzy tee a dołkiem różna jest norma uderzeń przewidzianych na poszczególnym dołku, tzw. par dołka: wyróżniamy krótkie dołki do ok. 230 m, które mają par 3, średnie do 450m są par 4, dłuższe to par 5, oznacza to, że w tylu uderzeniach należy rozegrać dany dołek. Suma PAR wszystkich dołków daje par pola – dla pól 18-dołkowych jest to najczęściej 72, co oznacza, że całe pole powinniśmy ukończyć w 72 uderzeniach. Norma ta wyznaczona jest jednak dla graczy zawodowych. Amatorzy dla wyrównania szans otrzymują premię w postaci dodatkowych uderzeń, czyli handicap, pozwala on rywalizować słabszym z bardzo dobrymi zawodnikami umożliwiając wykonanie dodatkowych uderzeń. Handicap dosłownie oznacza: wyrównanie szans. Jest to liczba określająca poziomu gry danego golfisty. Handicap posiadają tylko amatorzy – im niższy handicap, tym lepszy gracz. Jeśli gracz potrzebuje na jeden dołek średnio o dwa uderzenia więcej niż par, to ma handicap 36. Handicap jest weryfikowany na podstawie osiąganych wyników w turniejach.

Miejsce skąd rozpoczynamy grę na danym dołku to tee. Słowo „tee” określa również kołeczek, na którym ustawiamy piłkę przy pierwszym uderzeniu na dołku, natomiast miejsce gdzie kończymy grę to green – jest to obszar z najniżej koszona trawą (ok. 5mm), na którym znajduje się dołek. Na greenie gracz puttuje, tzn. uderza piłkę do dołka tzw. putterem, czyli specjalnym kijem służącym do wykończenia ostatniego elementu gry. Teren pomiędzy tee a greenem to fairway, czyli tor gry.

W jednej grupie golfistów wychodzących na pole może znaleźć się najwyżej czterech graczy, jest to tzw. flight. Wszyscy po kolei wykonują uderzenia z tee. Następnie idą do swoich piłek i wykonują następne uderzenie w stronę chorągiewki. Pierwszy uderza ten, którego piłka znajduje się najdalej od dołka. Kiedy odsuną się na bezpieczną odległość, grę na tym samym dołku może zacząć kolejna grupa (flight). Grę kontynuuje się, aż piłki wszystkich graczy z grupy znajdą się w dołku. Wyniki należy zapisywać na karcie wyników, na tee następnego dołka.

W golfie wyróżnia się dwa sposoby liczenia wyniku:
netto – z uwzględnieniem handicapu oraz brutto – wynik bezwzględny – nie uwzględnia różnicy poziomu HCP zawodników
Wyniki zapisuje się, jako ilość uderzeń na polu (lub na poszczególnych dołkach), wynik np. 82 oznacza, na polu PAR 72, wynik o 10 gorszy niż norma pola. Wynik takiej rozgrywki można zapisać, jako +10. W przypadku osiągnięcia lepszego wyniku, np. 60 (dla PAR 72), możemy taką rozgrywkę zapisać, jako -12.

Formy rozgrywek zawodów golfowych
Gra na uderzenia – stroke play; zwycięzcą jest gracz, który rozegra przewidzianą ilość rund w najmniejszej liczbie uderzeń. Jeżeli zawodnik nie zaliczy jakiegokolwiek dołka, zostaje zdyskwalifikowany.
Gra na dołki – match play; w tym systemie grę prowadzi się na poszczególne dołki. Dołek wygrywa strona, która umieści w nim piłkę w mniejszej ilości uderzeń. Dołek jest zremisowany, gdy każda ze stron umieści piłeczkę w takiej samej liczbie uderzeń. Mecz wygrywa strona, która prowadzi większa ilością dołów, niż pozostaje do końca gry.

ABC GOLFA

ALBATROS – pokonanie dołka trzema uderzeniami poniżej par
BIRDIE – zagranie dołka jednym uderzeniem poniżej par.
BOGEY – zagranie dołka jednym uderzeniem powyżej par.
BUNKIER – przeszkoda, dół wypełniony  piaskiem.
BALL MARKER – znacznik służący do zaznaczenia pozycji piłki na greenie. Ballmarkerem może być wszystko najczęściej są to specjalne w tym celu umieszczone guziki przy rękawiczce golfowej, magnesy z logo lub po prostu zwykłe  monety
CADDIE  –  osoba odpowiedzialna za sprzęt gracza. Jest jedyną osobą podczas zawodów, która ma prawo doradzać graczowi.
CHIP – krótkie uderzenie w kierunku dołka z okolicy greenu.
DIVOT – kawałek darni wyrwany z ziemi podczas uderzenia piłki lub po próbnym zamachu, który należy wstawić z powrotem i udeptać
DOŁEK – To określenie ma dwa znaczenia. Pierwsze to dziura na greenie, do której celujemy piłką. Drugie to cały obszar od tee do greenu.
DRIVING RANGE – pole treningowe. Golfista kupuje kilkadziesiąt treningowych piłek do ćwiczeń na driving range, nie gra nimi jednak nigdy na polu golfowym.
DROP  –  dosłownie: ‘’upuszczenie’’ piłki. Dropujemy piłkę zgodnie z regułami golfa (z wysokości ramienia i z twarzą w stronę chorągiewki) jeżeli: piłka wpadła do wody,  jest na terenie w naprawie lub  ogłosimy że jest nie do zagrania
DZIEWIĘTNASTY DOŁEK – restauracja znajdująca się na polu golfowym
EAGLE  –  „orzeł”, zagranie dołka dwoma uderzeniami poniżej par.
FORE – międzynarodowy okrzyk ostrzegawczy, tłumaczy się jako uwaga! Jest to okrzyk ostrzegawczy graczy z przodu ze piłka zmieniła tor lotu i może być niebezpieczna
GIMMIE – krótki putt podarowany przez współgracza który musi być doliczony do wyniku, tylko w match play .
GREEN FEE  –  opłata za grę na polu golfowym.
GREENKEEPER – utrzymuje i pielęgnuje tereny zielone na polu.
HAZARD  –  przeszkoda wodna lub bunkier z piaskiem.
HOLE IN ONE  –  „Dołek za jednym zamachem”, uderzenie z tee prosto do dołka.
HOOK –   uderzenie, które powoduje, że piłka skręca w lewo.
KARTA HANDICAPOWA Polskiego Związku Golfa – jest przeznaczona dla osób posiadających HCP 36 lub niższy. Uprawnia do udziału w turniejach golfowych, w których wymagane jest posiadanie oficjalnego handicapu oraz umożliwia grę na polach golfowych za granicą. Ważność karty HCP PZG upływa 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Posiadacz karty HCP jest członkiem PZG w danym sezonie golfowym
MARKER – osoba zapisująca wyniki zawodnika na karcie wyników;. Markerem może być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.
MARKOWANIE – zaznaczanie przez gracza położenia piłki na trawie; najczęściej ma to miejsce na greenie.
MARSHALL – porządkowy – osoba odpowiedzialna za dyscyplinę i porządek na polu.
O.B.   –   out of bounds – teren po za granicami pola oznaczony białymi palikami lub białą linią.
PGA – Professional Golfers’ Association  –  Stowarzyszenie Zawodowych Golfistów
PIN – flaga, która określa położenie dołka
PITCH – uderzenie przybliżające piłkę do dołka z odległości pomiędzy 60 a 80 m
PITCH FORK –  widełki slużące do naprawiania śladów po piłce na greenie.
PITCH MARK – „ślad po piłce”   – wgłębienie na greenie po upadającej piłce.
PROVISIONAL BALL – piłka prowizoryczna, którą gra się, jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że właściwa piłka  nie zastanie znaleziona w czasie 5 minut.
PRO – skrót od professional, który jest określeniem wykwalifikowanego nauczyciela gry w golfa lub gracza zawodowego.
ROUGH – wysoka trawa, krzewy, krzaki, czyli wszystko to, co utrudnia grę, choć nadal należy do pola.
SCORE CARD – karta wyników.
SHANK – złe uderzenie, piłka leci ostro w bok.
SLICE  – uderzenie, po którym piłka skręca na prawo.
SWING – golf swing, uderzenie golfowe, składa się z (take away, back swing, top position, down swing, impact, forward swing, finishing position) – czyli: odprowadzenie, zamach, pozycja szczytowa, zamach w dół, kontakt, wymach do przodu i wykończenie.
SCORE – wynik podliczonych uderzeń
SPIKES – Kolce butów golfowych. Ułatwiają zachowanie równowagi podczas uderzenia.
TOP – uderzenie kijem w górną część piłki co powoduje że toczy się ona, zamiast wybić się w górę.
ZIELONA KARTA –  jest to dokument potwierdzający odbycie szkolenia z podstaw golfa, przepisów gry w golfa i etykiety golfowej oraz zdanie z powodzeniem egzaminu prowadzonego przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów z PGA Polska. Posiadacz tej karty nie jest członkiem PZG, ale może uczestniczyć w turniejach golfowych organizowanych dla posiadaczy ZK.